Zmiany w pilotowaniu pojazdów nienormatywnych

lis 28, 2023

Zgodnie z nowymi regulacjami, które wejdą w życie 17 lutego 2024 roku, pojazdy nienormatywne będą podlegać zmienionym zasadom pilotowania. Oto kluczowe punkty tych zmian:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 8 listopada 2023 r. w sprawie pilotowania pojazdów nienormatywnychPOBIERZ

Zmiany w Wyposażeniu i Oznakowaniu Pojazdów Pilotujących:

 • Likwidacja tablicy informacyjnej na dachu pojazdu pilotującego.
 • Minimalna wysokość pojazdu pilotującego wyniesie 1,7 metra.
 • Dopuszczalne rodzaje nadwozia to BB (van), AF (wielozadaniowy) i AG (pick-up).
 • Nowe oznakowanie pojazdu pilotującego obejmuje napis „PILOT” umieszczony na przedniej masce pojazdu, na przednich bocznych drzwiach pojazdu oraz na klapie tylnej lub drzwiach tylnych pojazdu; dopuszcza się wykonanie napisu na przedniej masce pojazdu – w formie lustrzanego odbicia;
 • pasy barwy białej i czerwonej umieszczone na przedniej masce pojazdu, na bokach pojazdu oraz na klapie tylnej lub drzwiach tylnych pojazdu; pasów barwy białej i czerwonej na przedniej masce pojazdu nie stosuje się, jeżeli wymiary maski nie pozwalają na jednoczesne umieszczenie pasów i napisu „PILOT”.

OKLEJENIE PRZEDNIEJ MASKI POJAZDU

OKLEJENIE BOKÓW POJAZDU

OKLEJENIE TYLNEJ KLAPY LUB DRZWI POJAZDU

Obowiązkowe Wyposażenie Pojazdu Pilotującego:

 • co najmniej dwa światła błyskowe barwy żółtej, umieszczone na dachu pojazdu symetrycznie względem podłużnej osi symetrii pojazdu; wysyłane sygnały świetlne mają być widoczne ze wszystkich stron pojazdu z odległości nie mniejszej niż 150 m przy dobrej przejrzystości powietrza i nie powinny powodować oślepiania innych uczestników ruchu;
 • światło barwy białej lub żółtej samochodowej z napisem „PILOT” barwy czarnej, umieszczone na dachu pojazdu; dopuszcza się umieszczenie tych świateł w jednej lampie zespolonej ze światłami, o których mowa w pkt 1; napis „PILOT” ma być widoczny z przodu pojazdu z odległości nie mniejszej niż 50 m przy dobrej przejrzystości powietrza;
 • dwa światła umieszczone z przodu pojazdu oraz dwa światła umieszczone z tyłu pojazdu symetrycznie względem podłużnej osi symetrii pojazdu na wysokości od 250 mm do 1500 mm od dolnej krawędzi obudowy światła do po-wierzchni jezdni, a odległość pomiędzy ich osiami nie może być mniejsza niż 0,6 m, które umożliwiają wysyłanie przerywanego strumienia światła barwy żółtej; wysyłane sygnały świetlne mają być widoczne z przodu pojazdu z odległości nie mniejszej niż 150 m przy dobrej przejrzystości powietrza i nie powinny powodować oślepiania innych uczestników ruchu; mają one działać tylko wówczas, gdy włączone są światła, o których mowa w pkt 1 i 2;
 • środki bezpośredniej łączności radiowej z pojazdami pilotowanymi, w tym co najmniej jedno urządzenie przenośne umożliwiające bezpośrednią łączność radiową spoza pojazdu wykonującego pilotowanie;
 • urządzenia nagłaśniające;
 • co najmniej 4 pachołki drogowe U-23 o wysokości nie mniejszej niż 750 mm, o których mowa w przepisach dotyczących szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach;
 • tarczę do zatrzymywania pojazdów;
 • latarkę umożliwiającą wysyłanie światła barwy czerwonej do dawania sygnałów innym uczestnikom ruchu drogowego podczas niedostatecznej widoczności;
 • wysokościomierz o możliwości pomiaru wysokości nie mniej niż 5 m;
 • taśmę mierniczą o zakresie pomiaru nie mniej niż 30 m.
 • pojazd wykonujący pilotowanie może być wyposażony w umieszczone na zewnątrz dodatkowe światło barwy białej lub żółtej selektywnej, umocowane w sposób umożliwiający zmianę kierunku świetlnego (szperacz), które powinno być włączane niezależnie od innych świateł.

Prawa i Obowiązki Pilota:

 • zapewnia właściwą organizację przejazdu pojazdów nienormatywnych zgodnie z warunkami zawartymi w zezwoleniu na ten przejazd albo warunkami określonymi przez zarządcę drogi dla przejazdu pojazdu nienormatywnego przez most lub wiadukt, o których mowa w art. 64c ust. 11 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym;
 • sprawuje bezpośredni nadzór nad przejazdem pojazdów nienormatywnych w czasie przejazdu i postoju;
 • kieruje ruchem drogowym w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ruchu drogowym;
 • podejmuje decyzję o wstrzymaniu pilotowania w razie powstania istotnego utrudnienia w ruchu drogowym lub zagrożenia jego bezpieczeństwa.

Bez Zmian w Zakresie Parametrów Pojazdu Nienormatywnego Podlegającego Pilotowaniu:

 • Wymogi dotyczące wielkości pojazdu nienormatywnego pozostają bez zmian. Pojazdy przekraczające długość 23,00 m, szerokość 3,20 m, wysokość 4,50 m, lub rzeczywistą masę całkowitą 60 ton wymagają pilotowania przez jeden pojazd. Jeśli przekraczają 30,00 m długości, 3,60 m szerokości, 4,70 m wysokości, lub 80 ton masy całkowitej, wymagane jest pilotowanie przez dwa pojazdy​

Te nowe przepisy mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa i efektywności w transporcie pojazdów nienormatywnych. Dla firm transportowych i pilotów pojazdów nienormatywnych oznacza to konieczność dostosowania się do nowych standardów i procedur.

GRAFIKA Z PONADNORMATYWNI.PL [1]

[1] https://ponadnormatywni.pl/informacje/nowe-zasady-pilotowania-pojazdow-nienormatywnych-od-17-lutego-2024/

Przeczytaj również 

Drogi krajowe w Polsce

Drogi krajowe w Polsce

Każdy, kto na co dzień ma do czynienia z transportem ponadnormatywnym, wie doskonale, że jedną z najważniejszych kwestii jest droga, po której taki transport może się poruszać. Niejeden z nas przekonał się również, że raczej nie warto z niej zbaczać, choć czasem...

czytaj dalej
Włoskie zezwolenie – I co dalej?

Włoskie zezwolenie – I co dalej?

W poprzednim artykule przygotowaliśmy pojazd do jazdy z gabarytem we Włoszech. Tutaj skupimy się na przygotowaniu kierowcy do jazdy z zezwoleniem. Rozróżniamy dwa typy zezwoleń włoskich autostradowych: - PORTA NORMALE (końcówka PN w numerze zezwolenia) - zezwolenia do...

czytaj dalej
Oznakowanie transportu ponadnormatywnego we Włoszech

Oznakowanie transportu ponadnormatywnego we Włoszech

Buongiorno! Aby umilić sobie oczekiwanie na otrzymanie zezwoleń włoskich, warto przygotować oznakowanie zestawu do wymogów panujących w tym słonecznym, południowym kraju🙂. Będziemy mieli na to sporo czasu, ponieważ urzędnicy nie spieszą się zbytnio z wydawaniem...

czytaj dalej


Marcin Malec
pilot of oversize transports
In the team since 2021.

I meet a man on the winter swimming I already know that it’s only a matter of time before he joins my team of pilots. It took Marcin a little over half a year to understand it too ?

Showing predispositions at a high level, he acquires skills with full responsibility and handles increasingly complex transports. He carries out escort projects even outside the borders of our country. Full of empathy, open and reflective.
He sees what is necessary to achieve goals and is great at acting on his own. Honest, with an incredible sense of humor. He always brings a lot of smile to the office. Helpful and obliging.
Marcin responds to the needs of others and supports them in achieving their goals. Well organized establishes and maintains order in hes environment. I appreciate his assertiveness expressed in a mature and direct way.

Open to innovation and people-oriented. It is easy for him to interact warmly with them. Motivated to be independent which is necessary to be an independent worker.
Effective in reacting during conflicts with high interpersonal skills, allowing him to deal with them.

In his private life a nature lover, angler and social worker in the field of water management and protection. He’s married and has three children. Marcin is a retired soldier and veteran of missions outside of Poland.


Marcin Malec
BF3 Begleiter
Seit 2021 im Team.

Ich lerne einen Menschen beim Winterschwimmen und ich weiß es ist eine Frage der Zeit, dass er bei uns arbeiten wird.

Marcin zeichnet sich durch Eigenschaften auf hohem Niveau aus. Mit voller Verantwortung wächst er an seinen Erfahrungen und realisiert immer mehr komplizierte Transporte und führt sogar Begleitungen außerhalb unserer Grenzen.

Voller Empathie, offen und oft in nachdenklicher Stimmung versenkt. Nichtdestotrotz nimmt er das was getan werden muss wahr und realisiert Ziele, wobei  er mit der Tatsache selber Entscheidungen zu treffen sehr gut zurecht kommt. Als ehrliche Person verfügt er über Sin für Humor, was im Buro sehr oft zu hören ist. Hilfsbereit und auf die Bedürfnisse anderer eingestellt, unterstützt er andere beim Erreichen von Zielen. Sehr gut organisiert hält er Ordnung in seiner Umgebung. Ich schätze sein Durchsetzungsvermögen, dass in sehr kultivierter und direkten Art manifestiert wird. Offen für Innovationen und auf Menschen orientiert, knüpft er positive Kontakte. Er ist stets zur Selbstständigkeit motoviert, was zur einer unabhängigen Position führt. Reagiert bei Konflikten mit hohen zwischenmenschlichen Fähigkeiten, die es ermöglichen mit denen umzugehen.

Privat – Naturfreund, Angler und Sozialarbeiter im Bereich Wasserwirtschaft und -schutz. Verheiratet, drei Kinder. Soldat im Ruhestand, Veteran der Auslandseinsätze.


Magdalena Witkowska
Junior accountant
In the team since 2022

A long-term employee of the Tax Office, that worked in a demanding and responsible position. Another one in our team that has abandoned state-owned stagnated and undeveloping work.
It is an great honor and distinction for me that the change in Magda’s life brought her to our doorstep.

As an assistant under the wings of St. Marta, she quickly used to the duties of the accounting department and brought a moment of breath to it. Thanks to it, operations related to orders gained momentum, and as a consequence, bank accounts increased their turnover.
Magda Represents a logical mind with a tendency to study facts and situations. She mastered establishing and maintaining order in her environment to perfection. Precise, open, expects direct and factual communication from others. Full of enthusiasm, responsive to the needs of others and supporting people in achieving their goals.
Above all, she brings to the team a willingness to try new things and new ways of doing them.Excels in work with a tight schedule, that requires holding the deadlines. Thanks to her creativity, she supports me in creating marketing content, building a website and company FB.

In private life a wife, mother with a poetic soul, curious about the world and people. A passionate of good food, natural therapies and books about personal development. She loves the long travels as well as the short ones. Magda relaxes with music, especially with the sounds of high-vibration instruments.


Marta Żurek
junior accountant
In the team since 2022.

„Accountancy it’s not my cup of tea, if I’m honest. I’v lasted half a year studying finance and found it too boring.”

Before I wrote about Marta, I thought back to her recruitment process and a smile appeared on my face at the very moment.
She completely blew up at the beginning, just to save herself with the bare hands. This was an extraordinary experience as I knew that I’m dealing with an exceptional person.

Love at first sight happened in this company in the past, and so was this time. Marta quickly understood how internal processes are working.  She adapted in a blink of an eye to the duties entrusted to her.
Her surprisingly fast pace of work stabilized the accounting department. Strengthening the team, we reached out for more, creating a brand of an accounting office: FinUp.

Full of enthusiasm and optimism, she easily copes with the tension and difficulties of the precise work. Her positive attitude towards changes supports the others.
She’s not afraid of challenges. Taking initiatives and self-improvement are her natural features.

Outside of work, she’s addicted to long walks on the mountain ridge in the sunset. She likes challenges and good contemporary literature. A loving, always supportive, soldier’s wife.


Marta Żurek
Junior Buchhalter
Seit 2022 im team

„Rechnungswesen reizt mich nicht wirklich – ich habe ein halbes Jahr Finanzen studiert und fand es zu langweilig.”

Bevor ich Marthas Beschreibung schrieb, ging ich zurück zu ihrem Bewerbungsgespräch und ein Lächeln erschien bei der bloßen Erwähnung. Trotz des anfänglichen Scheiterns des Rekrutierungsprozesses wehrte sich Marta mit Armen und Beinen. Die Erfahrung war außergewöhnlich, weil ich es mit einer außergewöhnlichen Person zu tun hatte.

Liebe auf den ersten Blick passiert in unserer Firma, und das war hier auch der Fall. Marta hat schnell verstanden, wie interne Prozesse funktionieren, sie hat sich sehr schnell an die ihr übertragenen Aufgaben angepasst. Das überraschend schnelle Arbeitstempo trug dazu bei, Stabilität und Sicherheit in der Abteilung zu erreichen. Mit ihrer Person das Buchhaltungsteam verstärkend, griff ich nach mehr und schuf eine weitere Marke in Form eines Buchhaltungsbüros: FinUp.

Voller Enthusiasmus und Optimismus – dank dieser starken Eigenschaften bewältigt sie die Spannungen und Schwierigkeiten bei der Arbeit, die Präzision erfordern. Sie trägt positive Einstellung zu Veränderungen und zur Unterstützung anderer mit sich. Sie hat keine Angst vor Herausforderungen, ergreift Initiativen und Selbstverbesserung ist ein untrennbarer und natürlicher Prozess in ihrem Leben.

Privat ist sie süchtig nach langen Spaziergängen entlang des Bergrückens mit den dazugehörigen Sonnenuntergängen. Liebt Herausforderungen und gute zeitgenössische Literatur. Eine liebevolle, immer unterstützende Soldatenfrau.


Magdalena Witkowska
Junior Buchhalter
Seit 2022 im Team

Eine langjährige Mitarbeiterin des Finanzamtes in einer anspruchs- und verantwortungsvollen Position. Ein weiteres Mitglied in unserem Team, das die konventionellen Strukturen des Amtsleben aufgegeben hat. Es ist mir eine Ehre, dass die Wende in Magdas Leben sie vor unsere Haustür geführt hat.

Als Assistentin, hat sie sich unter den Fittichen von Sankt Marta schnell in die Aufgaben der Rechnungsabteilung eingearbeitet, um den Arbeitskollegen eine Atempause zu gönnen. Dank Magda wurde die Auftragsabwicklung schneller, und in der Folge erhöhten die Bankkonten ihren Umsatz.

Sie repräsentiert einen logischen Verstand mit einer Tendenz, Fakten und Situationen zu erforschen. Das Aufrechterhalten von Ordnung in ihrer Umgebung beherrscht sie perfekt. Konkret, offen,  die eine direkte und sachliche Kommunikation von anderen erwartet. Voller Enthusiasmus, auf die Bedürfnisse anderer eingestellt und voller Unterstützung, bei dem Erreichen von Zielen. Sie bringt vor allem den Willen Neue Horizonte zu erreichen, sowie neue Vorgehensweisen. Tätigkeiten, die die Einhaltung von Terminen fordern, meistert sie mit Bravour, und das beim vollem Kalender. Dank ihrer Kreativität steht sie mir bei Seite bei Marketinginhalten, der Webseitenerstellung und dem FB Profil.

Privat ist sie Ehefrau, Mutter mit einer poetischen Seele, neugierig  auf die Welt und Menschen. Liebt gutes Essen und Naturheilpraktiken. Leidenschaftliche Leserin von Büchern über persönliche Entwicklung und gern Reisende in die fernen sowie in die nahen Länder. Sie entspannt sich gerne bei Musik, vor allem bei Klängen von Hochvibrierenden Instrumenten.


Magdalena Witkowska
młodsza księgowa
W zespole od 2022 r.

Wieloletni pracownik Urzędu Skarbowego piastujący wymagające i odpowiedzialne stanowisko. Kolejny w naszym zespole, który porzucił państwowy beton … dosłownie i w przenośni. To dla mnie zaszczyt i wyróżnienie, że czas zmian w życiu Magdy przywiódł ją w nasze progi.

Jako asystentka pod skrzydłami St. Marty wdrożyła się w obowiązki działu księgowego i szybko wniosła do niego chwile wytchnienia. Dzięki niej operacje związane ze zleceniami nabrały tempa, a w konsekwencji konta bankowe zwiększyły swoje obroty.

Reprezentuje umysł logiczny z tendencją do badania faktów i sytuacji. Ustanawianie i utrzymywanie porządku w swoim otoczeniu ma opanowane do perfekcji. Konkretna, otwarta, oczekująca od innych bezpośredniej i rzeczowej komunikacji. Pełna entuzjazmu, reagująca na potrzeby innych i wspierająca ludzi w osiaganiu ich celów. Nade wszystko wnosi do zespołu chęć wypróbowywania nowych rzeczy i nowych sposobów ich wykonywania. Świetnie znosi pracę wymagającą dotrzymywania terminów i przy napiętym harmonogramie. Dzięki swojej kreatywności wspiera mnie w tworzeniu treści marketingowych, budowaniu strony www i firmowego FB.

Prywatnie żona, mama z poetycką duszą, ciekawa świata i ludzi. Pasjonatka dobrego jedzenia i terapii naturalnych. Zaczytana w książkach rozwoju osobistego. Uwielbia podróże: te małe i te duże. Relaksuje się przy muzyce, w szczególności przy dźwiękach instrumentów wysokowibracyjnych.


Marcin Malec
pilot transportów ponadnormatywnych
W zespole od 2021 r.

Poznaję człowieka na morsowaniu i już wiem, że to kwestia czasu, kiedy dołączy do mojego zespołu pilotów. Marcin potrzebował trochę ponad pół roku, żeby też to zrozumieć 🙂

Wykazujący się predyspozycjami na wysokim poziomie z pełną odpowiedzialnością nabywa umiejętności i obsługuje coraz bardziej skomplikowane transporty. Realizuje pilotaże nawet poza granicami naszego kraju.

Pełny empatii, otwarty i refleksyjny dostrzega to, co jest konieczne do realizacji celów oraz świetnie potrafi działać na własną rękę. Szczery i odznaczający się niebywałym humorem zawsze wnosi salwy śmiechu do biura. Pomocny i uczynny reaguje na potrzeby innych i wspiera ich w osiąganiu celów. Świetnie zorganizowany ustanawia i utrzymuje porządek w swoim otoczeniu. Cenię sobie jego asertywność wyrażaną w sposób kulturalny i bezpośredni. Otwarty na innowacyjność i zorientowany na ludzi wchodząc z nimi w pozytywne interakcje. Zmotywowany do samodzielności koniecznej do bycia niezależnym pracownikiem. Skuteczny w reagowaniu podczas konfliktów przy wysokich zdolnościach interpersonalnych pozwalających na radzenie sobie z nim.

Prywatnie – miłośnik przyrody, wędkarz i społecznik w zakresie zagospodarowania i ochrony wód. Żonaty, trójka dzieci. Emerytowany żołnierz, weteran misji poza granicami państwa.


Marta Żurek
młodsza księgowa
W zespole od 2022 r.

„Księgowość mnie jako tako nie kręci – studiując finanse wytrzymałam aż pół roku i stwierdziłam, że jest to zbyt nudne”.
Zanim napisałam Marty opis wróciłam pamięcią do jej rekrutacji i uśmiech pojawił się na samo wspomnienie. Mimo początkowego zawalenia procesu rekrutacyjnego Marta obroniła się rękami i nogami. Doświadczenie było nietuzinkowe ponieważ miałam do czynienia z wyjątkową osobą.

W tej firmie zdarzają się miłości od pierwszego wejrzenia i tak było w tym przypadku. Marta szybko zrozumiała jak funkcjonują procesy wewnętrzne, ekstremalnie szybko dopasowała się do powierzonych jej obowiązków. Zaskakująco szybkie tempo pracy przyczyniło się do osiągnięcia stabilizacji i bezpieczeństwa w dziale. Wzmacniając zespół księgowy jej osobą, sięgnęłam po więcej, tworząc kolejną markę w postaci biura rachunkowego: FinUp.

Pełna entuzjazmu i optymizmu, a dzięki tak silnym cechom skutecznie radzi sobie z napięciem i trudnościami w pracy wymagającej precyzji. Pozytywnie nastawiona do zmian i wspierająca innych we współpracy. Nie boi się wyzwań, podejmuje inicjatywy przy czym samodoskonalenie jest dla niej nieodłącznym i naturalnym procesem w życiu.

Prywatnie uzależniona od długich spacerów po grani przy towarzyszącym temu zachodom słońca. Lubiąca wyzwania i dobrą literaturę współczesną. Kochająca, zawsze wspierająca, żona żołnierza.


Jerzy Wieloch
BF3 Begleiter
Seit 2021 im Team.

„Er ist seit 1997 mit der Schwertransportbranche verbunden und unterstützt einen polnischen Unternehmer dabei, sein eigenes Geschäft für deutsche Kunden zu führen. Voll qualifiziert, technisch ausgebildet und erfahren als Schwertransportbegleiter, trat er als dritter Begleiter mit BF 3-Qualifikationen in unser Unternehmen ein.

Mit einem analytischen Verstand und Genauigkeit ist er ein perfekter Mitarbeiter für Aufgaben, die Präzision erfordern. Zuverlässig und mit voller Verantwortung erfüllt er seine Aufgaben .

Privat ist er Ehemann und stolzer Vater des 12-jährigen Jakob (schlauer Kopf). Mathematik, Technik, Elektronik, Computer, Logik und alte Spielzeugeisenbahn sind ihre gemeinsamen Leidenschaften. Einfühlsam, neugierig und außergewöhnlich in der Beschreibung von Lebenssituationen, nach deren Lektüre jede traurige Mine aus dem Gesicht wie weggezaubert ist.”


Jerzy Wieloch
BF3 pilot of oversize transports
In the team since 2021

„He has been associated with the oversize transport since 1997, supporting a Polish entrepreneur in running his own business for German clients. Fully qualified, trained in technical areas and experienced in escorting, he joined our company in the team as a third pilot with BF3 qualifications.

With an analytical mind and accuracy, he is perfect for tasks requiring precision. He has a diligent approach to his duties and he is with full responsibility fulfilling the entrusted tasks.

Privately, husband and proud father of 12-year-old Jakub (the mastermind). Mathematics, technology, electronics, computers, logic and old train sets are their common passions. Perceptive, inquisitive and outstanding in the description of life situations, after hearing which, every „sad guy” has a smile on his face.”

Jerzy Wieloch
pilot transportów ponadnormatywnych – BF 3
W zespole od 2021 r.

„Z branżą transportów ponadnormatywnych związany od 1997 r. wspierając w prowadzeniu własnej działalności polskiego przedsiębiorcę na rzecz niemieckich zleceniodawców. W pełni wykwalifikowany, wyszkolony w obszarach technicznych i doświadczony w pilotażach, zasilił naszą firmę w zespole jako trzeci pilot z uprawieniami BF 3.

Odznaczający się analitycznym umysłem i dokładnością, idealnie nadaje się do wykonywania zadań wymagających precyzji. Rzetelnie podchodzący do swoich obowiązków i z pełną odpowiedzialnością wypełniający powierzone zadania.

Prywatnie, mąż i dumny tata 12- letniego Jakuba (tęgiej głowy). Matematyka, technika, elektronika, komputery, logika i stare kolejki to ich wspólne pasje. Spostrzegawczy, dociekliwy i nietuzinkowy w opisie życiowych sytuacji, po przeczytaniu których, każdy „smutas” ma uśmiech na twarzy.”


Pawel Szendzielorz
Junior Spezialist
Seit 2021 im Team

„Seinen Weg schlug er in unserem Unternehmen als Assistent der Dispoabteilung für Schwertransporte ein. Unter der Obhut von Ania lernt Pawel die Geheimnisse der Schwertransportbranche kennen. Mit stoischer Ruhe ist er in das Informationsgewitter eingetaucht, das manchen Anfänger aus der Bahn werfen könnte. Mit voller Verantwortung messt er sich jeden Tag mit der Komplexität des Schwertransportes und versucht dabei unseren Erwartungen gerecht zu werden.

Dank seiner Aufgeschlossenheit, systematischer Arbeit und analytischen Denkens wird er zu einem viel versprechenden Lehrling. Zusätzlich ist er ein sehr hilfreicher Arbeitskollege, der nicht nur die Dispoabteilung stützt, sondern auch die administrativen Tätigkeiten übernehmen kann. Wiederholt vertritt er unser Unternehmen in den internationalen Ämtern.

Privat liebt er Brett- und Computerspiele. Er schätzt guten Humor, inspiriert durch Stand-up Comedys. Eine sehr große Rolle in seinem Leben spielen die mit Sorgfalt auserwählten Freunde und vor allem seine immer zu Seite stehende Ehefrau. Als Hobby Basketballer und Volleyballer versucht er, trotz zahlreicher Verletzungen, sein Bedürfnis nach Wettstreit zufrieden zu stellen.”


Paweł Szendzielorz
Junior specialist
In the team since 2021

„His path in our company began with the position of an assistant. Under Ania’s supervision, he is being trained and is growing into the secrets of the abnormal transport industry. With stoic calm, he entered an information storm that many beginners cannot survive. With full responsibility, he is trying to meet all our requirements, every day he deals with the matter of oversize transport.

Due to his open mind, consistency and well-developed analytical skills, he is a promising student. In addition, as a helpful colleague at work, he supports not only the specialists of the operational department, but also the administrative department, and often represents the company in front of foreign offices on behalf of the boss.

Privately, a fan of board and computer games, who values a good sense of humour, which he draws from stand-ups. Carefully selected relatives, especially a supportive wife, play a very important role in his life. He played as an amateur in basketball and volleyball teams, but after numerous injuries, he carefully chooses physical activities to satisfy his sporty and competitive spirit.”


Paweł Szendzielorz
młodszy specjalista
W zespole od 2021 r.

„Jego droga w naszej firmie rozpoczęła się od stanowiska asystenta. Pod okiem Ani szkoli się i poznaje tajemnice branży gabarytowej. Ze stoickim spokojem wszedł w burzę informacyjną, która wielu początkujących potrafi strawić. Z pełną odpowiedzialnością, starając się spełnić wszystkie nasze wymagania, każdego dnia mierzy się z problematyką transportu ponadnormatywnego.

Dzięki swojemu otwartemu umysłowi, systematyczności i dobrze rozwiniętej analityczności jest obiecującym uczniem. Dodatkowo jako pomocny kolega w pracy wspiera nie tylko specjalistów działu operacyjnego ale też dział administracyjny i niejednokrotnie w imieniu szefowej reprezentuje firmę przed zagranicznymi urzędami.

Prywatnie miłośnik gier planszowych i komputerowych ceniący sobie dobry humor, który czerpie ze stund-upu. Bardzo ważną rolę w jego życiu odgrywają starannie dobrani bliscy, a w szczególności wspierająca żona. Amatorsko grywał w drużynach koszykarskich i siatkarskich, ale po licznych kontuzjach starannie dobiera aktywności fizyczne, aby zaspokoić swojego ducha sportu i rywalizacji.”


Marcin Kalinowski
pilot of oversize transports
In the team since 2021

„Tired of working in one of the largest oversize transport companies in Poland, he found peace and appreciation with us, all because of his wife. Thanks Jess!

Marcin is like GPS with monitoring, he perfectly records routes and situations on the roads. He is incredibly committed to assignments and devoted to the tasks entrusted to him. Not one old man could learn from him. He is proof that youth pushes the borders, and that sacrifice can come from cooperation, from the relationship between human and human.

Privately, husband and father of two wonderful children. He is interested in cars from the VAG group and automotive electrics. In his spare time, he enjoys listening to crime podcasts and hip-hop. He also enjoys working in oversize transport.”


Marcin Kalinowski
Begleiter
Seit 2021 im Team

„Erschöpft von der Arbeit in einem den größten Schwertransportunternehmen in Polen, hat er bei uns die Anerkennung und Ruhe gefunden, und das alles dank seiner Frau. Großes danke schön Jessi!

Marcin ist wie eine Navi mit Monitoring-Funktion, kann sich perfekt die Routen und Verkhersnuancen merken. Er ist immer zu 100% engagiert, voll und ganz jedem Auftrag gewidmet. Viele „alte Hasen” könnten von ihm das Fach lernen.
Er ist ein Beweis dafür, dass Jugend keine Grenzen kennt, und die Hingabe ihren Ursprung in Team-Work und Mensch-zu-Mensch-Verhältnis hat.

Privat ist Marcin ein Ehemann und Vater von zwei wunderbaren Kindern. VAG-Fahrzeuge und Autoelektrk sind seine Hobbys. In seiner Freizeit hört er gerne Krimi-Podcasts und Hip-Hop. Eine große Freude bereiten ihm aber vor allem die Schwertransporte.”


Marcin Kalinowski
pilot transportów ponadnormatywnych
W zespole od 2021 r.

„Zmęczony pracą w jednej z największych firm gabarytowych w Polsce odnalazł u nas spokój i docenienie, a wszystko to za sprawą swojej żony. Dzięki Jess!

Marcin jest jak GPS z monitoringiem, świetnie rejestruje trasy i sytuacje na drogach. Jest niesamowicie zaangażowany w zlecenia i oddany powierzonym zadaniom. Nie jeden stary wyga mógłby się od niego uczyć fachu. Jest dowodem, że młodość przesuwa granice, a poświęcenie może płynąć ze współpracy, z relacji human to human.

Prywatnie mąż i ojciec dwójki, cudownych dzieci. Interesuje się samochodami z grupy VAG i elektryką samochodową. W wolnych chwilach lubi słuchać podcastów kryminalnych i hip-hopu. Wielką radość sprawia mu też praca przy transporcie ponadnormatywnym.”


Małgorzata Puławska
Spezialist der Verwaltungsabteilung
Seit 2021 im Team

„Gosia ist immer für uns da, wenn wir mit zu vielen Aufgaben überwältigt werden. Sie unterstützt alle Abteilungen in unserem Unternehmen bei der täglichen Arbeit. Sie hilft uns schon bevor wir bemerken, dass wir sie brauchen, weil sie sich der Bedürfnisse anderer bewusst ist. Sie ist die einzige Person im Büro, die beim Erblicken der Briefträgerin lächelnd und voller Freude ihr begegnet.

Überaus organisiert schafft sie es auch sich in anspruchsvollen Situationen zurecht zu finden. Somit steigert sie die Effizienz des gesamten Teams.

Privat ist sie Mutter und Ehefrau. Sie verbringt sehr gerne Zeit mit ihrer Familie und ihren Freunden, insbesondere an der frischen Luft . Sie ist der festen Überzeugung, dass man für jedes Problem eine Lösung finden kann.”


Małgorzata Puławska
specialist in the administration department
In the team since 2021

„Gosia is our airbag and all matters that we can no longer pay attention to fall on her. She supports all departments in their daily work. She is aware of the needs of others and always helps before we realize that we need it. She is the only person in the office who smiles from ear to ear at the sight of the postwoman and rushes with joy to meet her.

She is extremely organized. She creates order even in challenging situations, increasing the efficiency of the entire team.

Privately, mother and wife full-time 🙂 She loves spending time with family and friends, especially outdoors. She believes that there is no hopeless situation and that there is always a solution of any problem.”


Małgorzata Puławska
specjalista w dziale administracyjnym
W zespole od 2021 r.

„Gosia jest naszą poduszką powietrzną i spadają na nią wszystkie sprawy, którym my już nie możemy poświęcić uwagi. Asekuruje wszystkie działy w ich codziennej pracy. Jest osobą świadomą potrzeb innych i zawsze niesie pomoc nim my uświadomimy sobie, że jej potrzebujemy. Jest jedyną osobą w biurze która na widok listonoszki ma uśmiech od ucha do ucha i pędzi z radością na spotkanie z nią.

Niezwykle zorganizowana tworzy porządek nawet w sytuacjach stanowiących wyzwanie, tym samym zwiększając wydajność całego zespołu.

Prywatnie mama i żona na pełnym etacie 🙂 Uwielbia spędzać czas z rodziną i przyjaciółmi, zwłaszcza na świeżym powietrzu. Uważa, że nie ma sytuacji bez wyjścia i zawsze jest jakieś rozwiązanie.”


Renata Seget
teammate
In the team since 2019.

„hanks to her, business owners can devote themselves to their family and work. Closets are full of fresh clothes, the laundry basket is not overcrowded and the rooms are sparkling clean when you return from the office.

When the office requires more work, Renata comes to rescue Jadzia. They are like Batman and Robin ? Leaves from the property or weeds on the cobblestones quickly disappear.

Full of empathy, reliable and patient, and the ability to create order out of chaos is impressive ?

Privately, wife and mother of 5 children. She loves traveling and discovering previously unseen places. Recently, she has been devoting a lot of time to his passion – healthy eating and lifestyle. „


Jadwiga Gaweł
teammate
In the team since 2016.

„Caretaker of cleanliness and tidiness in the office, health greenery company’s garden. A controller of the hydration level of our bodies, a master of juicing and baking pancakes.

Jadzia is a cordial, helpful and sincere person. Full of kindness. Mature with age, young with soul and thanks to her openness, she is the perfect complement to our team.

Privately, she lives according to the principle of „a healthy mind in a healthy body”. Focused on spirituality and personal development. She likes to help others as best she can, makes surprises and looks at the joy of the other person.”


Krzysztof Mazur
BF3 pilot of 3 oversize transports
In the team since 2020

„A real Viking made of flesh and blood behind the wheel of a huge Renault Master. 12 years of experience is a treasure in such a difficult and demanding job. In the team for a one year, but we already use the fruits of its reliability and diligence.

Thanks to the sense of responsibility and respect for large loads, it ensures the safety not so much of the transport itself, but of the people who work with it, as well as those who only thoughtlessly (unfortunately often) pass it.

Warm, honest with strong ideas and values.

Privately, husband and father of two little toddlers. Fan of heavy sound and fascinated by history and historical reconstruction. „


Mateusz Chmieliński
BF3 pilot of oversize transports
In the team since 2018.

„Mateusz was our hope, a manifestation of the faith that there are still decent pilots in this earthly valley. ? It is not his 5 years of experience in his work that is his main value, but the personality and ideas that guide him in life.

Every week, he carries out oversized transports with great passion. He cares not only for the proper course of the entire process, but also for the safety of all people in its vicinity and participating in it.

Incredibly charismatic, full of brave sense of humor and enthusiastic energy.

Privately – in love with the Devilish Woman and on his way to fulfill all his dreams…”


Agnieszka Wodarz
junior HR and payroll specialist
In the team since 2019.

„A long-time employee of the so-called budgetary and one of the few officials I have met so far with work in the hand. Thanks to her instant invoicing, the company’s financial liquidity is not endangered. No cost will be lost in the e-mail. By introducing it to accounting on time, Agnieszka ensures timely payment of company liabilities.

A woman who can be traced by hearing. Prone to laugh out loud and gifted with a bold, blunt sense of humor.

Privately, a mother of three sons and a wife of Tomek. She’s a typical housewife. She likes to spend her free time with her loved ones. She is willing to extend a helping hand to those who have problems with acquiring mathematical knowledge. She loves animals and a good movies.”


Marta Stańczak
accountant
In the team since 2017.

„She left the court machine for a job in accounting and as a secret detective for corporate matters she is faster than fake news on Facebook ? Thanks to her hard work and express invoicing, the bank account will never run out of money. She matches costs to orders with her eyes closed and, like no one else in the company, remembers exactly what she has been doing.

Marta is a true altruist, committed to her work and people she believes in with enthusiasm and generosity. We live by her goodness every day, even at home office.

Privately, Tymek’s mother, a coffee and chocolate lover and does not like cycling ?”


Krzysztof Korwin Małaczyński
Chief Accountant
In the team since 2016.

“A certified accounting specialist. Pulled out of the country’s treasury after many years of attempts to change the system, including customer service.

In the company, he takes care of the full legality of our activity. Every number and every declaration must be reflected in reality. He scrupulously analyzes problems and will not go away until they are resolved. The perfect partner for talks with ZUS and other controlling institutions. Scheduled budget, bills paid on time and even ahead of time (according to the adopted policy) and peace of mind in the books. The perfect man in the perfect position.

Krzysztof is caring, sociable and always willing to help, supports the entire accounting department.

Privately, a full-time dad, a collector of Polish hip-hop records and a lover of Southern Italy.”


Aleksandra Ledwig
owner
In the team – since forever, she created it.

„Ola is an entrepreneur made of flesh and blood. She looks boldly to the future and is not afraid to act. No one like her can inflame in others enthusiasm and conviction: „it must work.” She approaches each task with seriousness and professionalism and requires this from her team.

She is able to keep distance from unimportant things and great commitment to the most important matters. She never gives up and fights like a lioness. She is an honest, caring and just person. Being incredibly strong, she is also a beautiful and elegant woman, and above all, a loving wife and mother.

The person of our Ola is part of the motto „yet no one has become great by showing how small someone else is” (Irvin Himmel).”


Marianna Niepala
junior specialist in oversizes transport
In the team since 2020

„With her, the lightning in the stormy sea is pale. Although she has been in the company for a short time, her ability to assimilate knowledge can make many older people complexes. She protects the oversize transport department team and takes on the excess of their responsibilities.

Striving for independence, more than stability and security, she craves creativity and freedom. She is like a breath of fresh air in the company. Thanks to her imagination, empathy and courage, she is a valuable addition to the team.

Privately, a fan of crime novels, games and good memes.”


Sebastian Wróbel
specialist in oversized transport
In the team since 2020

„He abandoned logistics in favor of more unpredictable weather forecasts ? Bravely enduring a lot of knowledge to be assimilated and patiently taking on the experience of customers. After a year of working in the oversized transport department, I see him as a fully formed butterfly that needs a moment to take off and become independent.

A true team player who motivates us to grow with contagious enthusiasm. Honest and caring with an outstanding sense of humor, his lively facial expressions make the people in office laugh.

Privately, Ania’s husband, a fan of curry, coconut milk, a fan of culinary and numbers. After hours, he relaxes looking for new documents on astrophysics. An optimist with a lot of self-reserve?”


Emilia Czajor
oversize escort coodrinator
In the team since 2019.

„Emilia is the sun after a cloudy day, not only for our co-workers but also for our contractors. She is ideal partner for demanding clients, who like wild horses, just let her tame. She is an excellent listener, she can effortlessly analyze and understand the perspectives of others. She is very involved in every order, scrupulously acquiring knowledge and deepening her experience.

Enthusiastic, creative and outgoing. Our Free Spirit who will always find a reason to smile.

Privately, Sofia’s mother, who loves nature and meeting friends. Passionate about culinary challenges, especially those from the Far East.”


Anna Kukowka-Wróbel
Senior specialist in oversized transport
In the team since 2016.

„The winner of the first casting for a position in the oversized transport department? Thanks to her innate empathy and a gentle nature, Ania is a specialist in crisis-producing clients. Conducting patient conversations, she introduces into the world the dimensions of unfledged employees and the owners of transport companies themselves. Experienced clients who do not have the time, willingness or manpower to play with offices will also find support there.

In the company, she also found herself in the role of a teacher and implementer. New employees come under her wings, and there they mature, acquire knowledge and skills, and soon take up an independent position.

Privately Sebastian’s wife. She is passionate about baking sweets, Silesian language and board games.”


Tomasz Wodarz
senior specialist in oversized transport
In the team since 2016.

„He abandoned large transport companies in favor of a friendly, family atmosphere. Two years of experience as a pilot of oversize transports allows Tomek to approach the parameters of the sets with which he is measured in orders with great respect. Thanks to the full awareness of responsibility in his work, he scrupulously plans transports, and thanks to already 5 years of experience, he is able to predict various scenarios that he may face during the execution of the order.

A strong team player, fostering harmony in the group and deeply concerned about the feelings of others. Taking care of the family atmosphere and making other people smile.

Privately, a father of three sons, Agnieszka’s husband ? He loves physical activity, motorization and music. He likes to spend time in the office, with family, friends and closest friends.”


Natalia Rosankiewicz
Senior specialist in oversized transport
In the team since 2013.

As the oldest employee, she built the pillars of the company with us. Her mastery and keeping distance in difficult situations fits perfectly into the industry everyday life. She is an authority on listening to other peiple.

In the company, as if by magic, she disenchants the technical aspects of oversize transport. Every day, almost without exceptions, she guides clients through complex procedures related to the industry. It is thanks to her that the impossible becomes possible, and sometimes you have to wait a bit for miracles?

Warm and modest, supportive and reliable with excellently developed analytical skills.

Privately, an admirer of long sleep and an opponent of getting up early. In her free time, she is absorbed in all kinds of creative work – from needlework to repairs? She is terrified of buttons – seriously?


Rafał Ledwig

chief specialist for oversize transport
owner

„Since 2007, he has been associated with the industry as a pilot of oversize transports. In 2011-2013, he worked two jobs: he organized permits during the day, and at night he traveled as a pilot for his then employer. At the end of 2013, he devoted himself entirely to our company and since then, combining the pilot’s experience with office work, he has become an industry expert.

Cheerful, good-natured, he is rarely stressed and prefers to go with the flow. Spontaneity coupled with logic makes him a flexible and versatile person.

“I know that I don’t know anything” – thanks to his natural modesty and distance to his own knowledge, he remains open to bold, new directions.

Privately, a husband and father of three boys, a fan of formula 1 and MMA, an amateur baker specializing in bread and pizza, and a novice in the art of bonsai.”


Renata Seget
Helferin von Hedwig
Seit 2019 im Team.

„Dank Ihr haben die Inhaber von Schwerlast A.L. die Möglichkeit sich der Familie und Arbeit zu widmen. Die Schränke sind voller frischer Kleidung, der Wäschekorb ist nicht überfüllt, und die Zimmer glänzen nach der Heimkehr vom Büro.

Wenn unser Büro mehr Arbeit macht als gewünscht, dann kommt sie unserer Hedwig zu Hilfe. Sie sind wie Batman und Robin. In voller Einigkeit verschwinden schnell die trockenen Blätter von unserer Einfahrt und Unkraut findet keinen Platz mehr für sich.

Voller Freundlichkeit, zuverlässig und geduldig. Renata beeindruckt durch Ihre Umwandlung von Chaos zur Ordnung.

Privat ist sie Ehefrau und Mutter von 5 Kindern. Sie liebt es zu reisen und das entdecken von noch nicht bekannten Orten. In letzter Zeit opfert sie viel Zeit Ihrer neuen Leidenschaft – gesunde Ernährung und Lifestyle.”


Jadwiga Gaweł
Betreuung und Versorgung unseres Teams
Seit 2016 im Team

„Aufräum- und Sauberkeit Aufsicht im Bürobereich Innen wie auch Aussen. Bei Mundtrockenheit kommt Sie immer zu Hilfe, ist eine Meisterin in Säfte drucken und die Beste wenns um Hefepuffer geht.

Hedwig ist eine warmherzige, hilfsbereite und ehrliche Person. Voller Freundlichkeit und Güte. Außen erwachsen innen jung erhalten und dank Ihrer offenen Art ist sie das fehlende Puzzle in unserem Team.

Privat lebt sie laut des Sprichworts: “In einem gesundem Koerper lebt ein gesunder Geist”. Voll auf Ihre geistige und persönliche Entwicklung fixiert. Sie liebt es anderen zu Helfen – vor allem mit Überraschungen zu beschenken um dabei das Lächeln anderer zu genießen.”

Krzysztof Mazur
BF3 Begleiter
Seit 2020 im Team

„Ein echter Wikinger aus Haut und Knochen hinter dem Steuer eines Renault Master. 12 Jahre Erfahrung ist ein Wertstück in so einer schwierigen und anspruchsvollen Tätigkeit als Begleitfahrer. Im Team ist er seit einem Jahr, aber schon jetzt gewinnen wir vieles an den Früchten seiner redlichkeit und Gewissenhaftigkeit.

Dank seinem Sicherheitsgefühl und dem Respekt mit denen er Große Ladungen betrachtet, sichert er nicht nur den Transport ab, sondern auch die Personen, die daran arbeiten und auch diejenigen, die nur an Ihn unbedacht vorbeifahren.

Gutherzig, ehrlich und mit starken Idealen und Werten.

Privat – Ehemann und Vater. Schwere Klänge sind seine Musik. Fasziniert durch die Geschichte, rekonstruiert ihre Ereignisse in der Wirklichkeit.”


Mateusz Chmieliński
BF3 Begleiter
Seit 2018 im Team.

„Mateusz war unsere Hoffnung, unser Manifest des Glaubens, dass noch anständige Begleiter auf der Welt existieren. Es sind nicht die 5 Jahre Erfahrung, die er mit sich bringt, sondern seine Persönlichkeit und Ideen an die er sich im Leben richtet.

Jede Woche begleitet er mit einer grossen leidenschaft Schwertransporte von Punkt A nach Punkt B. Er kümmert sich nicht nur um die richtigkeit des Verlaufs des Schwertransportes sondern auch um die Sicherheit aller Beteiligten.

Unglaublich charismatisch und voller Humor, sowie enormer enthusiastischer Energie. Privat – verliebt in eine Teufelin und auf dem besten Weg seine ganzen Träume zu erfüllen.”


Agnieszka Wodarz
Junior HR – und Payroll-Spezialist
Seit 2019 im Team

„Eine langjährige Mitarbeiterin der amtlichen Budgetplanung und eine Beamtin, die ich bis jetzt kennengelernt habe, die auf Hochtouren arbeitet. Dank Ihrer blitzschnellen Rechnungsstellung ist die finanzielle Liquidität unseres Unternehmens nicht bedroht. Nichts geht an Agnieszka vorbei, bestimmt keine Kostenrechnungen, denn die werden zeitgemäss gebucht. Sie sichert die Termingerechte Regulation aller finanziellen Verpflichtungen.

Wie mit GPS, kann man sie durch Ihr lautes Lachen orten. Sie wurde mit einem mutigen und unmissverständlichen Humor beschenkt.

Privat ist sie mama dreier Söhne und Ehefrau von Tomasz. Als häuslicher Mensch, liebt sie es Ihre Zeit mit Familie und Freunden zu verbringen. Gerne hilft sie denen die Probleme mit der aneignung mathematischen Wissens haben. Sie liebt Tiere und gute Filme.”


Marta Stańczak
Buchhalter
Seit 2017 im Team

„Früher Gerichtsangestellte heute in unser Buchhaltung als “Privatdetektiv” für Firmenanliegen tätig. Marta ist schneller als Fake News auf Facebook 🙂 Dank Ihrer harten Arbeit und blitzschnellen Rechnungsstellung, ist unser Konto niemals leer. Mit geschlossenen Augen verbindet sie Kosten mit den Aufträgen und wie kein anderer in der Firma weiß sie genau, welche Aufträge Ihr zugeordnet wurden.

Marta ist eine echte Altruistin. Miit Enthusiasmus und Großzügigkeit engagiert sie sich in jede Arbeit die mit Menschen an die sie glaubt, in Verbindung steht. Durch ihre Güte überwinden wir jeden Tag, sogar wenn wir im Home-office sind.

Privat ist sie mama von Tymek, Kaffee- und Schokoladen Liebhaberin, die auf keinen Fall Fahrradfahren mag.”


Krzysztof Korwin
Małaczyński
Hauptbuchhalter
Seit 2016 im Team

“Diplomierter Buchhaltungsspezialist. Nach zahlreichen Proben der Systemveränderung im Finanzamt entschied er sich der Schwerlast Familie anzuschliessen.

Im Unternehmen kümmert es sich um die volle Legalität unseres Geschäftes. Jede Zahl und jedes Formular muss sich in der Wirklichkeit widerspiegeln. Gewissenhaft analysiert er Probleme und weicht nicht zurück bevor sie gelöst sind. Idealer Gesprächspartner mit dem Finanzamt und anderen Kontrollbehörden. Eingeplantes Budget, pünktlich bezahlte Rechnungen, wenn nicht schon vor der Terminabgabe (gemäss unserer Politik). Perfekter Mitarbeiter auf der perfekten Arbeitsstelle.

Krzysztof unterstützt die ganze Finanzabteilung, durch seine fürsorgliche, aufgeschlossene und immer zu Hilfe kommende Art.

Privat ist er Fulltime Papa, Hip-Hop Schallplatten Sammler und begeisterte Liebhaber Italiens.”


Aleksandra Ledwig
Inhaber
Im Team – von Anfang an, sie hat es gegründet.

„Aleksandra ist eine Unternehmerin aus Haut und Haaren. Mutig schaut sie in die Zukunft, und hat dabei keine Angst was zu bewirken. Keiner wie sie kann das Feuer des Enthusiasmus und der Überzeugung entfachen, und sagt immer: “Es muss gelingen”. Jede Aufgabe nimmt sie ernst und professionell an und dies verlangt sie auch von Ihrem Team.

Sie distanziert sich vom unwichtigen, und widmet sich ganz dem wesentlichen. Aleksandra gibt niemals auf und kämpft wie eine Löwin. Sie ist eine sehr anständige, fürsorgliche und gerechte Persönlichkeit. Eine unglaublich starke und zugleich schöne und elegante Frau, die vor allem mit Liebe Ihre Kinder und Ehemann umhüllt.

Es gibt ein Sprichwort, dass unsere Aleksandra perfekt beschreibt: “Noch keiner ist gross geworden, indem er gezeigt hat wie klein jemand anders ist” (Irvin Himmel)”


Marianna Niepala
Junior Spezialist für Schwertransporte
Seit 2020 im Team

„In Ihrer Nähe fällt sogar ein Blitz auf der steifen See schlecht aus. Obwohl sie im Unternehmen seit nicht langer Zeit dabei ist, kann Ihre Begabung der Wissensaneignung viele Erfahrungsreiche Mitarbeiter ins Staunen bringen. Sie gibt dem ganzen Dispoteam Rückendeckung und nimmt manchmal den Übermass deren Aufgaben an sich.

Sie strebt nach Eigenständigkeit mehr als nach Stabilität und Sicherheit, will kreativ und frei sein. Sie ist wie ein frischer Wind. Dank Ihrer Vorstellungskraft, Empathie und Ihrem Mut, ist sie eine richtige Bereicherung unseres Teams.

Privat liebt sie Kriminalgeschichten, Spiele und guter Witze”


Sebastian Wróbel
Spezialist für Schwertransporte
Seit 2020 im Team

„Hat sich von der Logistik zu gunsten einer mehr riskanten Beschäftigung abgewandt 🙂 Tapfer eignet er den Übermaß an Wissen an sich und nimmt mit Geduld die von den Kunden gegebene Erfahrung an. Nach einem Jahr der Zusammenarbeit in der Dispoabteilung, betrachte ich Ihn als einen vollkommenen Schmetterling, der noch eine Weile braucht, um sich eigenständig zu machen.

Ein echter Teamspieler der uns alle mit seinem ansteckendem Enthusiasmus zur Weiterentwicklung motiviert. Ehrlich und fürsorglich, mit einem ausgesprochenen Sinn für Humor und einer Gesichtsmimik, die immer wieder ein lautes Lachen im Büro hervorruft.

Privat, Anias Ehemann. Ist er einfach nur ein Curry-Fan, liebt Kokosmilch, gute Küche und Zahlen. Nach einem Arbeitsreichen Tag sucht er Neuigkeiten aus der Welt der Astrophysik. Ein Optimist mit einer gesunden Distanz zu sich selber.”


Emilia Czajor
Koordinator der Schwertransportbegleitung
Seit 2019 im Team

„Emilia ist ein Sonnenschein bei rauem Wetter nicht nur für das ganze Team, sondern auch für unsere Kunden und Partner. Meisterhaft bedient sie die anspruchsvollen Kunden, die noch wie wilde Pferde sich ihr zügeln lassen. Als hervorragende Zuhörerin ist sie imstande mühelos die Ansichten anderer zu analysieren und zu verstehen. Engagiert in jeden Auftrag, macht sie sich im Gebiet Schwertransport sachkundig und erweitert ihre Horizonte um weitere Erfahrungen.

Enthusiastisch, kreativ und aufgeschlossen. Unser freier Geist, der immer einen Grund hat zum Lächeln.

Privat ist sie Mama von Sofia. Liebt die Natur, Freundschaftstreffen und begeistert stellt sie sich den kulinarischen Herausforderungen, insbesondere denen aus dem weiten Osten.”


Anna Kukowka-Wróbel
Senior Spezialist für Schwertransporte
Seit 2016 im Team

„Siegerin des ersten Castings in der Dispoabteilung 🙂 Dank ihrer natürlichen Empathie und hilfsbereiten Persönlichkeit, ist sie die Spezialistin für schwierige Kunden. Ihre Art Gespräche verständnisvoll und voller Geduld zu führen, hilft neuen Mitarbeitern und sogar Inhabern der Transportfirmen, in die Welt des Schwertransports einzutauchen. Unterstützung bekommen auch die Kunden, die schon Erfahrung sammeln konnten, die aber keine Zeit, keine Lust und keine Mitarbeiter für das “Katze-Maus” – Spiel mit den Behörden haben.

Im Team ist sie diejenige die das Talent zum Lehren und Einarbeiten mit sich bringt. Neue Mitarbeiter werden unter ihre Fittiche genommen, wo sie Wissen und Erfahrung sammeln, nachdem sie nach einer längeren Zeit selbstständig ihren Posten aufnehmen können.

Privat Sebastians Frau, liebt sie es köstliches Süßgebäck vorzubereiten. Außerdem ist sie ein richtig schlesisches Mädel und ein Profi in Brettspielen.”


Tomasz Wodarz
Senior Spezialist für Schwertransporte
Seit 2016 im Team

„Für ein Kleinunternehmen mit Familiären Flair wandte er sich von grossen Transportfirmen ab. Seine zweijährige Erfahrung als Begleiter von Schwertransporten erlaubt es Tomasz mit Wertschätzung an die grossen Abmessungen der Transporte die er bedient, anzugehen. Da er bewusst dessen ist, dass er eine sehr große Verantwortung trägt, plant er seine Transporte mit Genauigkeit. Dank seiner 5-jährigen Erfahrung ist er imstande viele Situationen zu vorhersehen, was sehr hilfreich bei der Auftragsrealisierung ist.

Teamwork spielt für Tomasz eine wichtige Rolle. Aktiv unterstützt er die Harmonie in der Gruppe und kümmert sich um das Wohlergehen anderer, wobei er ein Lächeln auf den Gesichtern zaubert.

Privat ist er Vater dreier Söhne und Ehemann von Agnieszka 🙂 Er liebt es seine Freizeit aktiv zu verbringen, interessiert sich für Motorisation und Musik. Am liebsten aber widmet er seine Zeit seiner Familie, Freunden und engsten Bekannten.”


Natalia Rosankiewicz
Senior Spezialist für Schwertransporte
Seit 2013 im Team

Als älteste Mitarbeiterin ist sie Mitgründerin unseres Unternehmens. Ihre Selbstbeherrschung und Gelassenheit in schwierigen Situationen fügt sich perfekt in den Alltag unserer Branche. Sie ist expertin im Zuhören.

Wie mit Zauberstab, entdeckt sie die technischen Geheimnisse des Schwertransports. Täglich und ausnahmslos führt Sie unsere Kunden durch die komplizierten Prozeduren unserer Branche. Dank ihr – wird das unmögliche zum möglichen – dennoch passieren Wunder nicht sofort.

Herzlich, bescheiden und zugleich analytisch begabt, ist sie eine Unterstützung für Jeden.

Privat liebt sie es lange zu schlafen. In der Freizeit beschäftigt sie sich mit Handarbeit, beginnend bei Handgefertigten Kleinigkeiten bis zum richtigen “Männer-Handwerk.


Raphael Ledwig

Teamleiter der Dispoabteilung für Schwertransport
Inhaber

„Seit 2007 eng mit der Schwertransport Branche als Begleiter verbunden. In den Jahren 2011-2013 arbeitete er in zwei Schichtsystemen: am Tag organisierte er Genehmigungen, in der Nacht war er als Begleiter für seinen damaligen Arbeitgeber tätig. Am Ende 2013 widmete sich Raphael vollkommen unserer Firma und seit diesem Moment, durch die Verbindung seiner praktischen Erfahrung als Begleiter und seiner kaufmännischen Kenntnisse, wurde er ein Experte in seinem Gebiet.

Fröhlich, gutmütig und kaum gestresst, ist er der Meinung man sollte mit dem Strom schwimmen. Die Verbindung von Spontanität und Logik macht ihn zur einer flexiblen und vielseitigen Persönlichkeit.

“Ich weiß, dass ich nichts weiß” – dank seiner natürlichen Bescheidenheit zu seinem eigenen Wissensstand, bleibt er offen für Neues.

Privat – Ehepartner und Vater dreier Söhne, Formel-1- und MMA-Fan, Amatourbecker der sich in Brot- und Pizza spezialisiert. Seit nicht langer Zeit in der Bonsaikunst vernarrt.”


Renata Seget
opiekun drużyny
W zespole od 2019 r.

„To dzięki niej właściciele firmy mogą poświęcić się rodzinie i pracy. Szafy są pełne świeżych ubrań, kosz na pranie nie jest przepełniony, a pokoje lśnią czystością po powrocie z biura.

Gdy biuro wymaga większego nakładu pracy, to przychodzi Jadzi z pomocą. Są jak Batman i Robin 🙂 W pełnej komitywie szybko znikają liście z posesji czy chwasty z kostki brukowej.

Pełna empatii, niezawodna i cierpliwa, a zdolność tworzenia porządku z chaosu robi wrażenie 🙂

Prywatnie żona i matka 5 dzieci. Bardzo lubi podróżować i odkrywać niespotykane dotychczas miejsca. Ostatnio poświęca dużo czasu swojej pasji – zdrowe odżywianie i styl życia.”


Jadwiga Gaweł
opiekun drużyny
W zespole od 2016 r.

„Opiekun czystości i porządków na terenie biura, zdrowotnej zieleni i firmowego ogródka. Kontroler poziomu nawilżenia naszych organizmów, mistrz sokowania i pieczenia racuchów.

Jadzia jest serdeczną, uczynną i szczerą osobą. Pełną życzliwości i dobroci. Dojrzała wiekiem, młoda duszą i dzięki swojej otwartości stanowi idealne uzupełnienie naszego zespołu.

Prywatnie żyjąca według zasady „w zdrowym ciele zdrowy duch”. Skupiona na duchowości i rozwoju osobistym. Lubi pomagać innym w miarę swoich możliwości, robić niespodzianki i patrzeć na radość drugiej osoby.”


Krzysztof Mazur
pilot BF 3 transportów ponadnormatywnych
W zespole od 2020 r.

„Prawdziwy wiking z krwi i kości za kierownicą wielkiego Renault Master. 12 lat doświadczenia to skarb w tak trudnej i wymagającej pracy. W zespole od roku ale już korzystamy z owoców jego rzetelności i sumienności.

Dzięki poczuciu odpowiedzialności i szacunku do dużych ładunków zapewnia bezpieczeństwo nie tyle co samego transportu, ale ludzi, którzy przy nim pracują, jak i tych, którzy tylko bezrefleksyjnie (niestety często) go mijają.

Ciepły, szczery z silnymi ideami i wartościami.

Prywatnie mąż i ojciec dwójki małych szkrabów. Fan ciężkiego brzmienia oraz fascynat historii i rekonstrukcji historycznej.”


Mateusz Chmieliński
pilot BF 3 transportów ponadnormatywnych
W zespole od 2018 r.

„Mateusz był naszą nadzieją, manifestacją wiary, że jeszcze są porządni piloci na tym ziemskim padole 🙂 To nie jego 5 letnie doświadczenie w swojej pracy stanowi jego główną wartość, a osobowość i idee jakimi się kieruje w życiu.

Każdego tygodnia z wielką pasją przeprowadza transporty ponadnormatywne z punktu A do B. Dba nie tylko o prawidłowy przebieg całego procesu ale i bezpieczeństwo wszystkich ludzi znajdujących się w jego pobliżu i w nim uczestniczących.

Niesamowicie charyzmatyczny, pełny odważnego poczucia humoru i entuzjastycznej energii.

Prywatnie – zakochany w Diablicy i na najlepszej drodze do spełnienia swoich wszystkich marzeń…”


Agnieszka Wodarz
młodszy specjalista ds. kadr i płac
W zespole od 2019 r.

„Wieloletni pracownik tzw. budżetówki i jako jeden z niewielu urzędników, jakich dotychczas poznałam, któremu praca wre w dłoniach. Dzięki jej błyskawicznemu fakturowaniu płynność finansowa firmy jest niezagrożona. Żaden koszt nie zgubi się na mailu. Wprowadzając go o czasie do księgowości, Agnieszka zabezpiecza terminowe regulowanie zobowiązań firmowych.

Człowiek, którego można namierzyć słuchem. Skłonna do głośnego śmiechu i obdarzona odważnym, dosadnym poczuciem humoru.

Prywatnie mama trójki synów i żona Tomka, typowa domatorka. Lubi spędzać wolny czas w gronie najbliższych. Chętnie wyciąga pomocną dłoń do tych, co mają problemy z przyswajaniem wiedzy matematycznej. Uwielbia zwierzęta i dobry film.”


Marta Stańczak
księgowa
W zespole od 2017 r.

„Porzuciła machinę sądową na rzecz posady w księgowości i jako tajny detektyw do spraw firmowych jest szybsza niż fakenewsy na facebooku 🙂 To dzięki jej wytężonej pracy i ekspresowemu fakturowaniu, na koncie bankowym nigdy nie zabraknie pieniędzy. Dopasowuje koszty do zleceń z zamkniętymi oczami i jak nikt inny w firmie dokładnie pamięta sprawy, które prowadziła.

Marta jest prawdziwą altruistką, angażującą się w pracę i ludzi, w których wierzy, z entuzjazmem i hojnością. Jej dobrocią żyjemy każdego dnia, nawet na home offisie.

Prywatnie mama Tymka, miłośniczka kawy i czekolady i nie lubi jazdy na rowerze 🙂


Krzysztof Korwin Małaczyński
główny księgowy
W zespole od 2016 r.

„Dyplomowany specjalista ds. rachunkowości.
Wyrwany z objęć skarbówki po wielu latach prób odmienienia systemu, w tym obsługi petenta.
W firmie dba o pełną legalność naszej działalności. Każda cyferka i każda deklaracja musi mieć odzwierciedlenie w rzeczywistości. Skrupulatnie analizuje problemy i nie ustąpi dopóki nie zostaną rozwiązane. Idealny partner do rozmów z ZUSem i innymi instytucjami kontrolującymi. Zaplanowany budżet, opłacone rachunki na czas, a nawet przed czasem (zgodnie z przyjętą polityką) i spokój w księgach. Idealny człowiek na idealnym stanowisku.

Krzysztof będąc troskliwym, towarzyskim i zawsze skorym do pomocy wspiera cały dział księgowy.

Prywatnie tata na pełny etat, kolekcjoner polskich płyt hiphopowych oraz miłośnik Południowych Włoch.”

Aleksandra Ledwig
właściciel
W zespole – od zawsze, ona go stworzyła.

„Ola to przedsiębiorca z krwi i kości. Odważnie patrzy w przyszłość i nie boi się działać. Nikt tak jak ona nie potrafi rozpalić w innych entuzjazmu i przekonania: „to musi się udać”. Do każdego zadania podchodzi z powagą, profesjonalizmem i tego też wymaga od swojego zespołu.

Potrafi zachować dystans do rzeczy nieważnych i wielkie zaagażowanie do spraw najistotniejszych. Nigdy się nie poddaje i walczy jak lwica. Jest osobą uczciwą , troskliwą i sprawiedliwą. Będąc niesamowicie silną jest jednocześnie piękną i elegancką kobietą, a przede wszystkim kochającą żoną i matką.

Osoba naszej Oli wpisuje się w motto „jeszcze nikt nie stał się wielki przez pokazywanie, jak małym jest kto inny” (Irvin Himmel).”


Marianna Niepala
młodszy specjalista ds. transportów ponadnormatywnych
W zespole od 2020 r.

„Przy niej błyskawica na wzburzonym morzu wypada blado. Choć w firmie jest od niedawna to jej zdolności przyswajania wiedzy mogą wpędzić nie jednego starego wygę w kompleksy. Zabezpiecza zespół operacyjnych i bierze na siebie nadmiar ich obowiązków.

Dążąc do niezależności, bardziej niż stabilności i bezpieczeństwa, pragnie kreatywności i wolności. Jest jak powiew świeżości w firmie. Dzięki swojej wyobraźni, empatii i odwadze jest cennym uzupełnieniem zespołu.

Prywatnie fanka kryminałów, gier oraz dobrych memów.”


Sebastian Wróbel
specjalista ds. transportów ponadnormatywnych
W zespole od 2020 r.

„Porzucił logistykę na rzecz bardziej nieprzewidywalnych prognoz pogody 🙂 Dzielnie znosząc ogrom wiedzy do przyswojenia i cierpliwie przyjmując na siebie doświadczanie przez klientów. Po roku pracy w dziale operacyjnym, patrzę na niego jak na w pełni ukształtowanego motyla, który potrzebuje jeszcze chwili żeby wzbić się w powietrze i stać się samodzielnym.

Prawdziwy gracz zespołowy motywujący nas do rozwoju zaraźliwym entuzjazmem. Szczery i troskliwy z wybitnym poczuciem humoru, a jego żywa mimika twarzy wywołuje ryk śmiechu w biurze.

Prywatnie mąż Ani,  fanatyk curry, mleka kokosowego, fan kulinariów i liczb. Po godzinach odpręża się szukając nowych dokumentów o astrofizyce. Optymista z duża rezerwą do siebie 🙂


Emilia Czajor
koordynator działu pilotów
W zespole od 2019 r.

„Emilia to słońce po pochmurnym dniu nie tylko dla współpracowników ale i dla naszych kontrahentów. Idealnie obsługuje tych wymagających, którzy jak dzikie konie dopiero jej dają się ujarzmić. Jest doskonałym słuchaczem, potrafi bez wysiłku analizować i rozumieć perspektywy innych. Bardzo zaangażowana w każde zlecenie, skrupulatnie zdobywa wiedzę i pogłębia doświadczenie.

Entuzjastyczna, twórcza i towarzyska. Nasz Wolny Duch, który zawsze znajdzie powód, aby się uśmiechnąć.

Prywatnie mama Sofii, kochająca naturę i spotkania z przyjaciółmi. Pasjonatka kulinarnych wyzwań, a w szczególności tych z dalekiego wschodu.”


Anna Kukowka-Wróbel
starszy specjalista ds. transportów ponadnormatywnych
W zespole od 2016 r.

„Zwyciężczyni pierwszego kastingu na stanowisko w dziale operacyjnym 😉 Dzięki wrodzonej empatii i łagodnemu usposobieniu Ania jest specjalistką od kryzysogennych klientów. Prowadząc cierpliwe rozmowy, wprowadza w świat gabarytów nieopierzonych jeszcze pracowników jak i samych właścicieli firm transportowych. Wsparcie w niej znajdą również klienci doświadczeni, którzy nie mają czasu, ochoty, siły roboczej na zabawę z urzędami.

W firmie odnalazła się również w roli nauczyciela i wdrożeniowca. Nowi pracownicy trafiają pod jej skrzydła, a tam dojrzewają, nabierają wiedzy i umiejętności, by po niedługim czasie zająć samodzielne stanowisko.

Prywatnie żona Sebastiana, pasjonatka pieczenia słodkości, ślonskiej godki i gier planszowych.”


Tomasz Wodarz
starszy specjalista ds. transportów ponadnormatywnych
W zespole od 2016 r.

„Porzucił duże firmy transportowe na rzecz przyjaznej, rodzinnej atmosfery. Dwuletnie doświadczenie jako pilot transportów ponadnormatywnych pozwala Tomkowi podejść z wielkim szacunkiem do parametrów zestawów z jakimi się mierzy w zleceniach. Dzięki pełnej świadomości odpowiedzialności w swojej pracy skrupulatnie planuje transporty, a dzięki już 5 letniemu doświadczeniu jest w stanie przewidzieć różne scenariusze z jakimi może się zmierzyć przy realizacji zlecenia.

Silny gracz zespołowy, wspierający harmonię w grupie i głęboko troszczący się o uczucia innych. Dbający o rodzinną atmosferę i sprzyjający często pojawiającym się uśmiechom.

Prywatnie ojciec trójki synów, mąż Agnieszki 🙂 Uwielbia aktywność fizyczną, motoryzację i muzykę. Lubi spędzać czas w towarzystwie rodziny, przyjaciół i najbliższych znajomych.”


Natalia Rosankiewicz
Starszy specjalista ds. transportów ponadnormatywnych
W zespole od 2013r.

Jako najstarszy pracownik wznosiła razem z nami filary firmy. Jej opanowanie i zachowanie dystansu w trudnych sytuacjach idealnie pasuje do branżowej codzienności. Jest autorytetem w słuchaniu drugiej strony.

W firmie jak za dotknięciem magicznej różdżki, odczarowuje techniczne aspekty transportu ponadnormatywnego. Codziennie, niemalże bez wyjątków, przeprowadza klientów przez skomplikowane procedury wynikającego z problematyki branży. To dzięki niej niemożliwe staje się możliwym, a na cuda czasami trzeba troszkę poczekać 🙂

Ciepła i skromna, wspierająca i niezawodna z doskonale rozwiniętymi zdolnościami analitycznymi.

Prywatnie wielbicielka długiego spania i przeciwniczka wczesnego wstawania. W wolnych chwilach pochłaniają ją wszelkie prace twórcze – od robótek ręcznych po remonty 🙂 Panicznie boi się guzików – serio 🙂


Rafał Ledwig

główny specjalista ds. transportów ponadnormatywnych
właściciel

„Od 2007 roku związany z branżą jako pilot transportów ponadnormatywnych. W latach 2011-2013 pracował na dwa etaty: za dnia organizował zezwolenia, w nocy jeździł jako pilot dla swojego ówczesnego pracodawcy. Pod koniec 2013 roku całkowicie poświęcił się naszej firmie i od tamtej pory łącząc doświadczenie pilota z pracą biurową, stał się branżowym ekspertem.

Wesoły, dobroduszny, rzadko się stresuje i woli płynąć z nurtem. Spontaniczność powiązana z logiką czyni go elastyczną i wszechstronną osobą.
„Wiem, że nic nie wiem” – dzięki swojej naturalnej skromności i dystansowi do własnej wiedzy pozostaje otwarty na śmiałe, nowe kierunki.

Prywatnie mąż i ojciec trójki chłopców, fan formuły 1 i MMA, piekarz amator w specjalizacji chleb i pizza oraz nowicjusz w sztuce bonsai.”

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Dopisałeś się do naszej listy mailingowej. Dziękujemy za zaufanie.